-กีฬา

กลุ่มเซ็นทรัลร่วมเมืองพัทยาจัดแข่งขันจักรยานทางเรียบ “6th Central Group Cycling Championship 2020”

พัทยา(2 ก.พ.63) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำโดย สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ ร่วมกับเมืองพัทยา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาจักรยานทางเรียบ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 Central Group Cycling Championship 2020 @Central Festival Pattaya Beach ภายใต้แนวความคิด ชวนปั่นรักษ์โลก Zero Waste re-Cycling ซึ่งได้รับเกียรติจากพล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ นายคมกฤษ ประสิทธิ์นฤทธิ์ พ.ต.ท.สมบูรณ์ เอื้อสมานไมตรี ร่วมในพิธี

การแข่งขันกีฬาจักรยานทางเรียบ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มีนักกีฬาปั่นจักรยานและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,000 คนแบ่งเป็นระยะทาง 70 กม. 62 กิโลเมตร และ 22 กิโลเมตร แบ่งเส้นทางออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือกลุ่มแข่งขันกลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่ม VIP เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษาและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “6th Central Group Cycling Championship 2020 @ Central Festival Pattaya Beach” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยกำหนดเส้นทางการแข่งขันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เรื่องสุขภาพให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใน 5 ปีที่ผ่านมา ได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากจัดการแข่งขันให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมซื้อจักรยานและส่งมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งรถเข็นไฟฟ้าเพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
งานแข่งขันจักรยาน ในครั้งนี้ นับเป็นงานแรกที่จัดขึ้นด้วยแนวคิด Zero Waste หรือ ของเสียเหลือ ศูนย์ มุ่งส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลงสื่อสารผ่านสื่อต่างๆภายในงานเช่นจัดให้มีการสอนคัดแยกขยะเก็บขยะส่งไปยังปลายทางที่ถูกต้องกิจกรรม CSR ชวน VIP ปลูกต้นไม้และทำหมอนหลอดเพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิ ภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเพื่อผู้ป่วยยากไร้ในถิ่นทุรกันดารร่วมกับนายแพทย์พระราชทาน

สำหรับเหรียญที่ระลึกได้ผลิตภายใต้ Concept รีไซเคิลจากวัสดุพลาสติกรีไซเคิล 100% ผลิตมาจากฝาขวดน้ำดื่มจำนวน 27 ฝาสายคล้องเหรียญผลิตมาจากขวดน้ำดื่มโดย 1 ขวดสามารถผลิตได้ 3 สายในงานนักปั่นสามารถนำฝาขวดน้ำและขวดน้ำมาบริจาคเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นต่อไป นอกจากนี้โครงสร้างต่างๆที่ใช้ในงานยังเป็นวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เหลือทิ้งไว้เป็นขยะให้กับทะเลและเมืองพัทยาอีกด้วย