-ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

สวนนงนุชนำเจ้าหน้าที่นักแสดง ช้างแสนรู้ ร่วมส่งเสียงไปอู่ฮั่นและจีน สู้..สู้ “เชื้อไวรัสโคโรน่า”

ตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศยกระดับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็น‘ภัยพิบัติฉุกเฉินระดับโลก’ เนื่องจากยอดผู้เสียชีวิตในจีนเพิ่มต่อเนื่อง ทั้งยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน 18 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา วันละไม่ต่ำกว่า 3,000 – 4,000 คน แต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 แล้ว ทำให้นักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีน หายไปจากสวนนงนุชพัทยาจนเกือบหมด

ท้งนี้ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.63 สวนนงนุชพัทยา นำโดย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ พร้อมนักแสดง และช้างแสนรู้ มารวมพลังร่วมเปล่งเสียงประกาศเป็นภาษาจีนว่า อู่ฮั่น เจีย โหยวจงกั๋ว เจีย โหยว ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “อู่ฮั่น สู้สู้ ประเทศจีน สู้สู้” เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวจีนในเมืองอู่ฮั่นสู้ กับเชื้อไวรัสโคโรน่า จนประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี