เมืองพัทยา ยกระดับการรักษาความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล จัดอบรมไลฟ์การ์ดเน้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

ที่ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ชายหาดจอมเทียน นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ไลฟ์การ์ด พัทยา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 4 โดยมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด และเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยา เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการอบรมไลฟ์การ์ด ในครั้งนี้ถือเป็นการจัดอบรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของเจ้าหน้าไลฟ์การ์ด ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมด้านร่างกายของเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดในการดูปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด ทั้งชายหาดพัทยา จอมเทียน และเกาะล้าน รวม 12 เขตว่ายน้ำ โดยการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการฝึกทบทวนการซ้อมแผนเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุทางน้ำ และการทำ CPR เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกวิธี ซึ่งการฝึกอบรมทุกครั้งจะฝึกอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเมืองพัทยา

ทั้งนี้ปัจจุบันเมืองพัทยามีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดทั้งสิ้น 54 คน แบ่งการปฏิบัติหน้าที่ออกเป็น พื้นที่หาดจอมเทียน 19 คน พื้นที่หาดพัทยา 19 คน และพื้นที่เกาะล้าน 16 คน จะปฏิบัติหน้าที่ในวันจันทร์-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.และในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00น.

สำหรับเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดของเมืองพัทยามีมานานกว่า 5 ปี เป็นเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดที่มาจากบริษัทเอ๊าท์ซอส ที่ผ่านคุณสมบัติการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือชีวิต.