ธกส.สระแก้ว ร่วมสู้ภัยแล้ง สนับสนุนสร้างฝายมีชีวิต @พื้นที่วังสมบูรณ์

ที่บ้านคลองชล ม.11 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอวังสมบูรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานลงเสาเอก โครงการ “สายธารร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิต” โดยมีนายวรพนธ์ รุ่งฟ้า ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.สระแก้ว นายประสงค์ ประดิษฐ์ทรัพย์ ผจก.ธ.ก.ส.สาขาวังสมบูรณ์ นายศรีวิกรณ์ ภักดี กำนันตำบลวังทอง นายสนั่น บุญชู ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองชล พร้อมด้วยชาวบ้านคลองชล 80 คนให้การต้อนรับ โดยโครงการสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติที่บ้านคลองชล เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ทาง ธ.ก.ส.ให้การสนับสนุนการสร้างฝายแบบมีชีวิต โดยใช้วัสดุในการก่อสร้างเป็นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อสร้างแบบหลักไม้ไผ่ ใช้กระสอบบรรจุทรายหรือดิน ผูกเชือกสานขัดกัน เป็นฝายชะลอน้ำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินและชะลอการไหลของน้ำ เป็นแก้มลิงธรรมชาติในฤดูน้ำหลาก ช่วยป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะหน้าแล้งและอุทกภัย เป็นการเก็บน้ำไว้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง

นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอวังสมบูรณ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณทาง ธกส.ที่ได้จัดโครงการดีๆให้กับทางอำเภอวังสมบูรณ์ ที่ได้มาก่อสร้างฝายมีชีวิตที่บ้านคลองชล ให้กับพี่น้องในพื้นที่กันดารนี้ โดยเป็นการร่วมมือกับชาวบ้านคลองชล หลังจากนี้การดูแลฝายให้คงอยู่ ต้องให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีชีวิต มีน้ำเพียงพอเพื่อล่อเลี้ยงชีวิตและการประกอบอาชีพต่างๆ รายได้ก็จะตามมาในชุมชนแห่งนี้ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ จะเป็นที่หล่อเลี้ยงให้กับเกษตรกรในชุมชน สามารถใช้แหล่งน้ำแห่งนี้ได้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ นายวรพนธ์ รุ่งฟ้า ผอ.ธ.ก.ส.สระแก้ว กล่าวว่า โครงการสร้างฝายมีชีวิต ทางธกส.มีนโยบายทั่วประเทศอยู่แล้ว และที่นอกเหนือจากการปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรแล้ว เรายังดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของเกษตรกร ในการพัฒนาชนบท ซึ่งทางธนาคารได้ให้การสนับสนุน โดยได้นำชาวบ้านไปเรียนรู้ ดูการก่อสร้างฝายและนำมาดำเนินการในชุมชน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เวลาน้ำหลากมา น้ำมามาก ส่วนเวลาหน้าแล้ง ก็แห้งขอด ลำธารน้ำไม่มีน้ำเลย ทาง ธกส.จึงได้ทำฝายมีชีวิตให้กับชุมชนที่กันดาร เพื่อกักเก็บน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่ และถ้าสามารถเก็บกักได้มาก ก็จะเป็นผลดีให้กับพี่น้องในชุมชน กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การก่อสร้างฝายมีชีวิตในครั้งนี้ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ใช้ทรายประมาณ 300 ตัน กระสอบทรายประมาณ 15,000 ถุง โดยมีกำลังชาวบ้านคลองชลวันละประมาณ 30 คน มาช่วยกันอสร้างโดยไม่มีค่าจ้างและสิ่งตอบแทนใดๆ ซึ่งได้มีการขอความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการะคุณทั่วสารทิศในการดำเนินงาน เรื่องวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง โดยมีอุปกรณ์ที่จำเป็น คือ ถุงปุ๋ย(ถุงใส่อาหารสัตว์) ประมาณ 15,000 ใบ และทราย ประมาณ 13 รถพ่วง สบล้อ งบประมาณ ราว 200,000 บาท จากผู้ใจบุญสนับสนุนงาน อีกทั้งมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส) มาเป็นแม่งาน คาดจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 ก.พ.63นี้