คณะกรรมการสถานศึกษา มพย. เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 ผอ.รร.เมืองพัทยา 7 ลั่น! งดรับเด็กฝาก

ที่ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเมืองพัทยา 7 บ้านหนองพังเเค (16 มี.ค.2566) นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสุเทพ คล้ายสีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 7 และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการสรุป งบประมาณกองทุนของโรงเรียน ในการใช้จ่าย และโครงการที่จะก่อสร้างโรงอาหาร ซึ่งในปัจจุบัน โรงอาหารหลังเก่ามีสภาพชำรุด และไม่เพียงพอรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี คณะกรรมการฯ จึงเห็นชอบให้ทางโรงเรียนเขียนโครงการเสนอต่อสำนักการศึกษาเมืองพัทยา เพี่อนำเข้าการประชุมสภาเพื่อพิจารณาต่อไป

ด้านนายสุเทพ ผอ.โรงเรียนฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุม เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีนี้โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาลจำนวน 30 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน โดยระดับมัธยมรับเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

พร้อมทั้งเน้นย้ำในที่ประชุมว่า ทางโรงเรียนไม่รับเด็กฝาก เด็กนักเรียนทุกคนต้องสมัครเรียนและเข้าห้องสอบตามปกติ หากผู้ปกครองท่านใดกล่าวอ้างว่ามีการจ่ายเงินในการเข้าเรียนของบุตรหลาน ขอให้ติดต่อผู้อำนวยการได้โดยตรง ขอให้คณะกรรมการสถานศึกษามั่นใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน ทางโรงเรียนพร้อมจะดูแลบุตรหลานของผู้ปกครอง ในการเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปี 2566 ในวันที่ 16 พฤษภาคม ศกนี้