-ข่าวแดนใต้

กมธ.ทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ติดตามการดำเนินงานการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ที่ห้องประชุม (1) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 31ม.ค.2563 พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ พลเอกจีรศักดิ์ ชมประสพ รองประธานคณะกรรมาธิการทหาร และความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโทสมพลปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า,พลตำรวจตรี ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ,ผู้แทนจากศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 5 ,คณะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกมธ.ฯ รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการพัฒนา และงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, แนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคง ของ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) รวมทั้งแนวทางการทำงาน สถิติของสถานการณ์ ผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 5

นอกจากนี้กมธ.ฯ ได้ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานให้มีแบบแผน และทิศทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันสามารถนำไปดำเนินงานตามแผนงาน และเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ได้จริง ซึ่งทั้งหมดจะได้นำไปวิเคราะห์และเป็นข้อมูลเพื่อนำไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ในการนี้ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมาธิการทหาร และความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ที่ได้มาเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เนื่องจากคณะทำงานเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานอย่างยาวนาน ซึ่งทั้งหมดจะได้ร่วมกันบรูการการการทำงานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา