-covid-19ชุมชน

ตลาดไร่วนาสินธุ์ จัดจุดคัดกรองเข้ม ไม่สวมหน้ากากอนามัยห้ามเข้าตลาด

ที่ ตลาดไร่วนาสินธุ์ ( 30 มีนาคม 2563 ) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดังกล่าว รายงานถึงมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ในพื้นที่ทม.หนองปรือ หลังมีนโยบายขอความร่วมมือให้ตลาดสด หรือตลาดนัด ปฏิบัติตาม เพื่อยกระดับมาตรการรักษาปลอดภัย ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีทม.หนองปรือ ได้ประชุมหารือ เพื่อวางมาตรการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในพื้นที่ จึงมีคำสั่งของความร่วมมือให้ตลาดสด หรือตลาดนัดในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อาทิเช่น จำกัดทางเข้าออกของตลาด พร้อมจัดจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ประชาชน, ล้างตลาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งให้มีการปิดตลาดทันทีหลังเวลา 20.00 น., ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะขายสินค้า และประกาศให้ร้านจำหน่ายสุราบริเวณตลาดงดให้บริการนั่งกินที่ร้าน โดยในวันที่ 1 เมษายนนี้ จะขอความร่วมมือจากประชาชนให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เข้ามาในตลาด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หากพบว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกกักตัวไม่ให้เข้าไปภายในตลาดทันที

ทั้งนี้ในวันที่ 1 เมษายน เวลา 09.00 น. ทางตลาดไร่วนาสินธุ์ ก็จะจัดให้มีการล้างตลาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ อันเป็นมาตรการหนึ่งที่ ทม.หนองปรือ ให้ความสำคัญ ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี