ตำรวจจราจร สภ.บางละมุง ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร เข้มสานนโยบาย ผบช.ภ.2 “ห้ามเรียกรับผลประโยชน์” เด็ดขาด

ตามที่ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 ออกหนังสือส่วนราชการ (ด่วนที่สุด) เลขที่ 0017.132/1178 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง กำชับการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 ที่ปรากฏภาพข่าวตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ พบว่ามีข้าราชการตำรวจเรียกรับผลประโยขน์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์อันดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น จึงกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ดังนี้

1.ห้ามตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัด ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0007.22/1572 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อย่างเคร่งครัด

2.ห้ามเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดๆ อันมิชอบ โดยให้ระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่อันจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ลงไปตรวจตรา ควมคุม กำกับ และดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่งของ ตร.ที่ 1212/2537 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2537 อย่างใกล้ชิด

หากพบว่า มีข้าราชการตำรวจรายใดมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเรียกรับผลประโยนข์อื่นใด จะดำเนินการทางวินัย และอาญาโดยเด็ดขาด รวมทั้งพิจารณาทัณฑ์ทางวินัยกับผู้บังคับบัญชาด้วย จึงแจ้งให้ทราบและถือปฎิบัติโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ที่ใต้สะพานต่างระดับมอเตอร์เวย์ สาย 7 ตอน 5 มุ่งหน้าออกพัทยาเหนือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ร.ต.อ. สุเทพ เพชรี รอง สว.จร.สภ.บางละมุง ได้สนธิกำลังตำรวจจราจร ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ต.อ.นาวิน สินธุรัตน์ ผกก.สภ.บางละมุง โดยพบว่าผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และไม่พบผู้กระทำความผิดร้ายแรงแต่อย่างใด

ร.ต.อ.สุเทพ เพชรี รองสว.จร.สภ.บางละมุง กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ ห้ามมีโดยเด็ดขาด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ขอฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเนื่องจากปัจจุบันมี พ.ร.บ.จราจรทางบก ตามระเบียบจราจรใหม่ ให้ผู้ขับขี่แต่ละรายได้รับ 12 คะแนน หากใครถูกตัดเหลือศูนย์คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน ส่วนการคืนคะแนน คนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติการขับขี่ ต้องรอ 1 ปี จะได้คะแนนที่ถูกตัดนั้นคืน