ประชาสัมพันธ์

ฮอลลีวูดพัทยา ทำความสะอาดสถานบันเทิง เข้มมาตรการป้องกัน”ไวรัสโคโรน่า”

            ผู้สื่อข่าวรายการว่า ที่ ฮอลลีวูดพัทยา คณะผู้บริหารฮอลลีวูดพร้อมด้วยพนักงานได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการและฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการทุกจุดภายในสถานบันเทิงและพื้นที่โดยรอบอาคารสถานประกอบการ โดยมีการฉีดและอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา  และจะดำเนินการต่อเนื่องด้วยการทำซ้ำทุก 2 สัปดาห์ ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงจุดที่มีลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก

            สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและพนักงาน  นอกกจากนี้ยังได้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของลูกค้าและพนักงาน โดยพนักงานปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัย  และการเช็ดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะซ้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ