covid-19ประชาสัมพันธ์

รพ.กรุงเทพพัทยา จับมือภาคเอกชนพัฒนาโซลูชั่นคัดกรองโรคโควิด-19

            ที่อาคารดี ชั้น 10 โรงพยาบาลกรุงเทพพพัทยา  ( 17 เมษายน 2563)   นายแพทย์ก้องเกียรติ  เกษเพ็ชร์  ประธานคณะผู้บริหาร  กลุ่ม 3  เครือ BDMS  พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท HUEWEI  ตัวแทนบริษัท HY MEDICAL จากประเทศจีน  และ บริษัท จันวาณิชย์  จำกัด   ได้ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีระบบและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ที่จะมาช่วยในการคัดกรองและวินิจฉัยรอยโรค  สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โควิด-19  ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้   เพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มีคกวามพร้อมในการคัดกรองและวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น    

            ในความร่วมมือนี้ทุกฝ่ายได้ดำเนินงานร่วมกันเป็นอย่างดี และมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อถ่ายทอดแนะนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้ในประเทศไทย โดยโรงพยาบาล BDMS พัทยา  ทำหน้าที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัย พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและรูปแบบการวิเคราะห์จาก HUAWEI และ จันวาณิชย์  ที่ได้ถอดบทเรียนและศึกษารูปแบบแนวทางการติดตั้งระบบผ่านระบบสื่อสารทางไกล ที่มีบริษัท HY MEDICAL ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งในโครงการได้มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันทั้งจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านรังสีวิทยา  และ การวิเคราะห์ภาพถ่าย X-RAY และ  CT-SCAN พร้อมทั้งฝ่ายสนับสนุนสารสนเทศของโรงพยาบาล  และระบบสนับสนุนเทคนิคทีมงาน  ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน  เพื่อทำให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างดี

            นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหาร  กลุ่ม 3  เครือ BDMS  เปิดเผยว่า   HUAWEI จะใช้ AI จาก HUAWEI CLOUD  ทำหน้าที่พิจารณารูปภาพ CT SCAN เพื่อวิเคราะห์ว่าปอดนั้นได้รับเชื่อไวรัส โควิด-19 หรือยัง โดย AI ยังสามารถบอกได้อีกว่า ตอนนี้ผู้ติดเชื้อกำลังอยู่ในขั้นไหน  ระยะเริ่มต้น  ระยะลุกลาม หรือระยะรุนแรง และอัตราความแม่นยำของการวินิจฉัยบภาพ ทีซีสแกนโดยใช้ AI นี้จะสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์  และใช้เวลาในการอ่านที่น้อยเพียงไม่กี่วินาที ซึ่งจะมีประสิทธิภาพกว่าการใช้บุคลากรมาอ่านแบบแมนนวล ปัจจุบันที่โรงพยาบาลในประเทศจีนกว่า 20  แห่ง  ได้นำโซลูชั่นนี้ไปปรับใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ โควิด- 19  ส่วนในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ได้นำเอาไปใช้เรียบร้อยซึ่งมีการเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากทาง HUAWEI CLOUD อีกด้วย