เมืองพัทยาส่งมอบรถบัสโดยสารรับส่งนร.ให้โรงเรียนในสังกัด ช่วยลดภาระผู้ปกครอง เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

ที่ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2565 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมและส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยมี นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เมืองพัทยา นำโดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้รับมอบรถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 10 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 11 คัน รวม 21 คัน ที่รับงบประมาณอุดหนุน 57 ล้านบาท ภายใต้โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเป็นยานพาหนะที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในสังกัด และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) จึงต้องหยุดการเรียนการสอนแบบ ONSITE โดยให้นักเรียนทำการเรียน ONLINE อยู่กับบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดการประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจในการส่งและรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบัสโดยสารปรับอากาศและรถหกล้อโดยสาร) พร้อมพนักงานขับรถ ให้โรงเรียนเมืองพัทยา 1-9 และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 และศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา (เฉพาะรถหกล้อ) เพื่อให้สถานศึกษาและศูนย์เยาวชนฯ ได้รับความสะดวกในการนำไปใช้งาน แบ่งเบาภาระหน้าที่ในการควบคุมดูแลได้อย่างใกล้ชิด

สำหรับรถรับ-ส่งนักเรียน จะเริ่มเปิดใช้เมื่อโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาเริ่มเปิดการเรียนแบบ ONSITE โดยในช่วง 2-3 เดือนแรก จะรับส่งเฉพาะนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา พร้อมกันนี้แต่ละโรงเรียนจะต้องทำเส้นทางวิ่งมานำเสนอ เพื่อนำมาประมวลผล และในอนาคตเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง สามารถขึ้นรถรับส่งนักเรียนของเมืองพัทยาตามเส้นทางที่รถวิ่งผ่านได้เช่นเดียวกัน

ในการนี้ รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวให้โอวาทพนักงานขับรถทั้ง 21 คน ให้ปฏิบัติภารกิจ ขับรถรับส่งนักเรียนด้วยความระมัดระวัง ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก พร้อมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการใช้รถของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด.