+รอบทิศบูรพาศาสนา/วัฒนธรรม

เกจิดังร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์-พุทธาภิเษกวัตถุมงคล ระดมทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

ที่พุทธอุทยานนคร วัดธรรมสถาน ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พระครูธำรงปฏิยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้วเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ น.ส.วิชญาดา คงกะพันธ์ คหบดีผู้อุปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การและพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมกิจของสงฆ์ และเป็นสถานที่รองรับญาติโยมและสายบุญที่จะเข้ามาปฏิบัติศิลภาวนาธรรม ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ใช้สอย จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ชั้น และใช้ในกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

น.ส.วิชญาดา คงกะพันธ์ คหบดีผู้อุปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวว่า ได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดา บูชาฤกษ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนบูชาฤกษ์ ถวายเครื่องสังเวย และแขกผู้มีเกียรติปักธูปบนสังเวย พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดา เพื่อให้บริการประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม

ต่อมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกได้นิมนต์พระอาจารย์บุญธรรม กตธัมโม หัวหน้าสำนักสงฆ์พุทธอุทยานนครวัดธรรมสถาน เจิมแผ่นศิลาฤกษ์ จากนั้นมีกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มบ้านรำถวายเทวดาฟ้าดินและเทพเทวา งานวางศิลาฤกษ์และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรม เป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับใช้ในพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป สำหรับพิธีพุทธาภิเษกพระสมเด็จเนื้ออำพัน รุ่น กตธัมโม 1.เนื้ออำพันน้ำเอกนำฤกษ์(กล่องไม้ลายเสือ)2.สมเด็จเนื้ออำพันเกรด premium(กล่องไม้หลังยันต์)3.สมเด็จเนื้ออำพันรวม(กล่องกำมะหยี่หลังยันต์4.เนื้ออำพันรวม(แจกกรรมการ)และ 5.เนื้ออำพันเกรดเอ(กล่องกำมะหยี่)แจกผู้อุปถัมภ์และพุทธาภิเษกขุนแผน พรายแม่ตะเคียน รุ่นวางศิลาฤกษ์

พระเกจิที่ร่วมปลุกเสกพุทธาภิเษก อาทิ หลวงปู่ทองสุข ลทฺธเมโธ วัดหนองฆ้อ จ.ระยอง ,หลวงปู่เฉลิม ผลปัญโญ วัดพวงนิมิต จ.สระแก้ว พระอาจารย์บุญธรรม กตธมฺโม พุทธอุทยานนคร วัดธรรมสถาน จ.สระแก้ว หลวงพ่อทวี ปัญญาวุโธ จ.สระแก้ว และเจจิอาจารย์ดังอีกหลายรูป

ด้าน นายสมาน เหลาทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณหลุมศิลาฤกษ์วางแผ่นอิฐทอง อิฐนาค อิฐเงิน ในหลุมศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าพนักงานลั่นฆ้องชัยนอกจากนั้น ยังจัดให้มีการสร้างวัตถุมงคล เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ซึ่งจะประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวง จุดเทียนชัย โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ และร่วมสั่งจองบูชาวัตถุมงคลได้ที่ อุทยานนครวัดธรรมสถาน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อีกด้วย