เจ้าท่าพัทยา เตรียมทุ่มงบ 200 กว่าล้านบาท ปรับปรุงท่าเทียบเรือ ท่าหน้าบ้านเกาะล้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เปิดเผยว่าสำหรับโครงการปรับ ปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณท่าหน้าบ้านเกาะล้าน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการที่พิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกรมเจ้าท่าแล้ว โดยขั้นตอนต่อไปกรมเจ้าท่าจะเสนอเพื่อของบประมาณปี 2567 ในการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ ท่าหน้าบ้านเกาะล้าน โดยกรมเจ้าท่าได้บรรจุเรื่องดังกล่าวในแผนปฏิบัติราชการในการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและรองรับพื้นที่ EEC

ทั้งนี้การก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือหน้าบ้านผ่านความเห็นชอบ EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแล้ว เหลือในส่วนของขั้นตอนในการของบประมาณ เพื่อดำเนินการก่อ สร้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติในระบบราชการของกรมเจ้าท่าเท่านั้น ซึ่งเมื่อได้รับงบประมาณในปี 2567 วงเงิน 200 กว่าล้านบาท จะดำเนินการก่อสร้างทันที คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 2-3 ปี จะได้ท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐาน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำหรับรูปแบบการก่อสร้างปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือ ท่าหน้าบานเกาะล้านนั้น นายเอกราช กล่าวว่า สะพานจะเป็นรูปตัว T สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ที่บรรทุกผู้โดยสาร 300 ที่นั่ง และกินน้ำลึกบริเวณหน้าท่าได้ถึง 4 เมตร เรือสปีดโบ๊ทขนาดเล็ก รวมถึงเรือขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สามารถเข้าไปเทียท่าเรือที่จะดำเนินการขึ้นมาใหม่ได้

ส่วนพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนดไว้ ทั้งยางกันกระแทก เชือกผูกเรือและศาลาที่พักคอยผู้โดยสาร ซึ่งถูกบรรจุในแผนการก่อสร้างแล้ว