วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-ข่าวแดนใต้

มนร.MOU กะทิชาวเกาะ ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มะพร้าวชายแดนใต้สู่ตลาดโลก

ที่ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 21 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.)จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มนร. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ มนร. นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด และนายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เขต 8 ร่วมลงนาม และมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

ทั้งนี้บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรผลิตต้นกล้ามะพร้าวที่มีคุณภาพโดยผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร จำนวนกว่า 6,000 ต้นกล้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว มีความต้องการผลมะพร้าวเป็นจำนวนมากในการเข้าโรงงานการผลิต ซึ่งในขณะนี้มีไม่เพียงพอต่อการนำผลมะพร้าวเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม ทางบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจึงได้เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นอีกหน่วยงานที่มีศักยภาพในการขยายพื้นที่ และเป็นองค์ความรู้สำคัญที่ จะร่วมกันในการ ขยายเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมะพร้าวให้มีผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น สามารถรองรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในการขยายเครือข่ายนั้นจะนำสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เกษตรกรมีความเข้าใจ และเข้าถึงกระบวนการในการปลูกมะพร้าวพันธุ์ที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ ยกระดับมะพร้าวเป็นผลผลิตที่มีมูลค่ามากขึ้นทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

สำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาการผลิตมะพร้าวชายแดนใต้สู่อุตสาหกรรม ถือเป็นมติร่วมกันในการที่จะพัฒนาการผลิตมะพร้าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีปริมาณและคุณภาพตามโรงงานอุตสาหกรรมต้องการและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

ในการทำความร่วมมือครั้งนี้ ทางกรมวิชาการเกษตรให้การรับรองพันธุ์มะพร้าวที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ โดยทางบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ได้นำพันธุ์มะพร้าว จำนวน 2,500 ต้นกล้า มอบให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 800 ต้นกล้า นำปลูกในพื้นที่แปลงสาธิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในเนื้อที่ กว่า 10 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่ในการเป็นวิทยากร วิจัย บริการวิชาการผลิตมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่เกษตรกรที่ยังขาดองค์ความรู้ในการศึกษาการผลิตมะพร้าวที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้นำพันธุ์มะพร้าวมอบให้กับกลุ่มเกษตรที่มีความต้องการในการผลิตมะพร้าว เพื่อนำไปปลูกในแปลงเกษตรของเกษตรกรส่วนหนึ่งต่อไป

สำหรับการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการร่วมกันสนับสนุน การปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ออกสู่แปลงเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมการขยายผลทางการเกษตรให้เกษตรกรมีทิศทางในการพัฒนาตนเองและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพพร้อมเพิ่มรายได้เกษตรกรมากขึ้นอีกทางหนึ่งอีกด้วย

ด้าน นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เปิดเผยว่า ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้ได้ลงมาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีภูมิอากาศที่ดีที่จะปลูกมะพร้าว โดยหลายปีมาแล้วที่ประเทศไทยมีผลผลิตมะพร้าวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้พื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ที่จะสามารถเพาะปลูกมะพร้าวได้ โดยในวันนี้ได้ขอพันธุ์จากกลุ่มวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยพืชสวนที่ชุมพร ได้นำพันธุ์ 2,500 หน่อให้ทดลองปลูกในแปลงสาธิตเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในส่วนอื่นไปพัฒนาพันธุ์มะพร้าว ให้สามารถนำมะพร้าวมาเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป และจะนำพันธุ์อื่นๆมากระจายเพาะปลูกทั้งนี้ทั้งนั้นทางเราได้ส่งเสริมพันธุ์มะพร้าว แต่ผลผลิตนั้นไม่ได้ผูกขาดว่า จะต้องส่งผลผลิตกับทางเราผู้เดียว ถ้าตลาดอื่นสามารถรับซื้อในราคาที่สูงกว่าก็สามารถส่งผลผลิตไปตลาดอื่นได้อีกด้วย แต่เรามีความเชื่อมั่น ที่จะส่งเสริมเรื่องมะพร้าว พื้นที่ชายแดนใต้ เป็นพืชเศรษฐกิจ นำสู่ตลาดในประเทศ และขยายสู่ตลาดโลก
รพี มามะ นราธิวาส