กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางละมุง แนะผู้สูงอายุสังเกตสุขภาพตัวเอง Fast ลดอันตรายจากโรคหลอดเลือดสมอง

ที่ห้องประชุมกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง ( 21 พฤศจิกายน 2565) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางละมุง นำผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางละมุง เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพดีในผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่สังเกตอาการด้วย FAST ลดอันตรายจาก Stroke โรคหลอดเลือดสมอง รู้ไว รักษาทัน

หลังจากที่ประเทศไทยพบโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการ เนื่องจากเกิดภาวะสมองขาดเลือดฉับพลัน หากมีอาการ แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดลำบาก ตามองเห็นภาพซ้อนและเฉียบพลัน ควรพบแพทย์ให้เร็วที่สุดภายใน 4 ชั่วโมง โรคหลอดเลือดสมองนั้นเป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ส่งผลให้เซลล์สมองตายในที่สุด ทำให้เกิด 4 อาการสำคัญที่เกิดขึ้นกับร่างกาย โดยอาการเหล่านี้มักเกิดอย่างฉับพลัน ในบางรายที่มีภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราว อาจเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วหายไปเอง หรืออาจเกิดขึ้นหลายครั้ง ก่อนจะมีอาการสมองขาดเลือดอย่างถาวร

อาการเหล่านี้ ถึงแม้จะหายแล้ว ก็ยังมีความจำเป็นต้องพบแพทย์โดยด่วน เนื่องจากอาจเกิดอาการสมองขาดเลือดอย่างถาวรตามมาภายหลังได้ สามารถสังเกตได้ตามหลัก F.A.S.T ดังนี้

F Face ใบหน้ามีอาการหน้าชา ปากเบี้ยว มุมปากตก กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก

A Arm แขน ขา อ่อนแรง เดินเซ ทรงตัวลำบาก

S Speech การพูด มีลักษณะพูดไม่ออก ลิ้นแข็ง หรือ พูดไม่ชัดอย่างทันทีทันใด

T Time รู้เวลาที่เริ่มมีอาการ คือ รู้ว่าเริ่มมีอาการเป็นเวลาเท่าไหร่นับจากที่มีอาการผิดปกติ หรือนับจากเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการปกติเป็นครั้งสุดท้าย และรีบไปโรงพยาบาลทันที เพื่อการตรวจและวินิจฉัย ภายใน 4.5 ชม.

พร้อมกันนี้ยังได้แนะนำเบอร์ฮอตไลน์สายด่วน 1669 แก่คนใกล้ชิดเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินอีกด้วย.