ศอ.บต.ยกระดับ จชต. เป็นครัวฮาลาลโลก จับมือ “เชฟชุมพล” คิดเมนูจากวัตถุดิบชายแดนใต้ เชื่อตอบโจทย์ประเทศมุสลิม

นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการนำ นายชุมพล แจ้งไพร หรือเชฟชุมพล “ทูตอาหารแห่งความยั่งยืน” มารังสรรค์เมนูอาหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากความสนใจในการนำวัตถุดิบในพื้นที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเมนูอาหารเพื่อเสิร์ฟให้แก่คณะผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมเอเปค ทั้งปลากุเลา ไก่เบตง และอื่นๆ ซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาอาหารจากชายแดนใต้ได้รับการตอบรับที่ดีมาก เชฟชุมพลมีแนวคิดที่จะต้องการนำผลผลิตจากในพื้นที่อีกเป็นจำนวนมากเนื่องจากวัตถุดิบจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก ไม่เพียงวัตถุดิบที่กล่าวมาข้างต้น แต่ในพื้นที่ยังมีสิ่งอื่นๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปู หรืออาหารทะเลอื่นๆ รวมถึง วัว แพะ ที่ขณะนี้ภาครัฐมีการผลักดันเรื่องของปศุสัตว์ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่คาดว่าจะสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบในเมนูหลักของเชฟที่รัฐบาลต้องการหนุนเสริมและผลักดัน

รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าการหารือร่วมกับเชฟชุมพล ซึ่งได้นัดหมายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นี้ ศอ.บต. และคณะฯ มีประเด็นการหารือแนวทางในการดึงประชาชนที่มีความสนใจในอาชีพผู้ประกอบอาหาร หรือ เชฟ และการนำวัตถุดิบต่างๆในพื้นที่มาใช้ในการประกอบอาหารให้แก่ประเทศโลกมุสลิม ทั้งประเทศซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ และประเทศ อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดภาครัฐจะต้องมีการโปรโมทอาหารในพื้นที่ไม่เพียงแค่ปลากุเลา ไก่เบตง และอื่นๆ แต่ยังคงมีผลิตภัณฑ์อีกมากที่เชฟชุมพลมีความสนใจในผลผลิตจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สิ่งเหล่านี้นับว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการระบายผลิตผลหรือสินค้าในพื้นที่จากเชฟชื่อดังของประเทศไทย เพื่อเป็นการการันตีมาตรฐานสินค้าในพื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลก

ผู้ประกอบการในพื้นที่จะต้องมีการเตรียมตัวคัดสรรวัตถุดิบและผลผลิตในพื้นที่อย่างดีที่สุด ที่สามารถจะนำมาดัดแปลงเป็นเมนูนอาหารและสร้างอัตลักษณ์เฉพาะให้กับพื้นที่ได้ เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกต่อไป อีกทั้งยังเป็นเมนูที่จะเตรียมเสนอรัฐมนตรีและการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ภายในวันที่ 19 ธันวาคม นี้ด้วย

ทั้งนี้เชฟชุมพลถือว่าเป็นบุคคลมีศักยภาพและเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจร้านอาหารที่มีทั้งอาหารไทยและต่างประเทศเชื่อว่าความร่วมมือที่ ศอ.บต.จะร่วมกับเชฟชุมพลจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการเพื่อผลักดันให้ครัวอาหารไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ครัวอาหารฮาลาลโลกให้ได้โดยเฉพาะประเทศโลกมุสลิม หากเป็นเช่นนี้เชื่อว่าอนาคตประเทศโลกมุสลิมจะมีความต้องการแรงงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนผลผลิตจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถการันตีความเป็นฮาลาล ซึ่งมีแค่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น