เมืองพัทยาจับมือสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย จัดแข่งกีฬาเอ็กซ์ตรีม SINGHA X SPORTS FEST PATTAYA

ที่ห้องประชุม ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม SINGHA X SPORTS FEST PATTAYA โดยมีนายอภิชัตย์ รัตนิน อุปนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ นำเสนอรูปแบบการจัดงาน ร่วมด้วย นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุม

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเอ็กซ์ตรีมให้เป็นหนึ่งในกีฬาของกลุ่มวัยรุ่น และบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบความท้าทายแบบไม่มีขีดจำกัดในเชิงกีฬาผาดโผน ซึ่งสมาคมฯ เล็งเห็นว่าพัทยา เป็นเมืองแห่งกีฬา มีชายหาดที่สวยงาม มีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ในการนี้จึงขอความร่วมมือเมืองพัทยา ร่วมเป็นภาพเจ้าจัดการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม SINGHA X SPORTS FEST PATTAYA ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 เพื่อเผยแพร่กีฬาเอ็กซ์ตรีม ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความกล้า รักความท้าทาย เพื่อแสดงความสามารถ

การแข่งขันเป็น 2 โซน ได้แก่ โซน A บริเวณลานซันเค่น เซ็นทรัล เป็นการแข่งขัน Skateboard King of Rail , กระโดดสูงฯ, โซน B บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยา จัดให้มีการแข่งขันทางน้ำ ได้แก่ Surf Skate , Skimboard , Wakesurf , Liftfoil , One Wheel และการแข่งขันบนชายหาดพัทยา ได้แก่ Skateboard , Roller Sports , Scooter เป็นต้น แบ่งเป็นรุ่นการแข่งขัน 4 รุ่น คือ 1.รุ่นจูเนียร์ อายุต่ำกว่า 12 ปี 2.รุ่นสมัคร ชาย หญิง 3.รุ่นดาวรุ่ง และ 4.รุ่นโอเพ่น

นายกฤษณะ กล่าวว่า เมืองพัทยายินดีให้การสนับสนุนและร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งข้นกีฬาเอ็กซ์ตรีม ซึ่งถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับนิยมเป็นอย่างมาก กอปรกับเมืองพัทยา เป็นเมืองกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยา โดยการแข่งขันครั้งนี้สามารถยอดให้นักกีฬามุ่งสู่ทีมชาติในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย

อธิบดี บุญชารี รายงาน