เตรียมพบงานใหญ่แห่งปี “Date in South” โชว์ศักยภาพสินค้า จชต. มุ่งขยายตลาดสู่อาเซียน

            นราธิวาส (23มกราคม 2563) ที่สวนสาธารณสิรินธร เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน พร้อมด้วยนางพาตีเมาะ สะดียามู รอง ผวจ.นราธิวาส นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก และนายบูรฮันร์ สะเม็าะ ที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจมุสลิมนราธิวาส ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานใหญ่แห่งปีที่ อ.สุไหงโก-ลก  คืองาน Digtal Business and Trade Exhibition in Southern Thailand หรื อ Date in South มหกรรมแสดงสินค้านานาชนิดจากผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้ประกอบการมากกว่า 200 ราย จะจัดแสดงสินค้า รวมทั้งมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมาเลเซีย เพื่อขยายตลาดให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เติบโตยิ่งขึ้น และยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ โดย บังฮาซัน อาหารทะเลสตูล พ่อค้าขายของออนไลน์ ผ่านเฟชบุ๊คมีรายได้นับล้านบาทต่อเดือน อีกทั้งมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงโดยศิลปินนักแสดงต่างๆมากมาย

            ทั้งนี้ทาง ศอ.บต. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนคภาคใต้ได้จัดแสดงสินค้าฮาลาลนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดให้สินค้าเป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้น สร้างความสามารถในการแข่งขัน และขยายเครือข่ายภาคเอกชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตของภาคเอกชน ธุรกิจ และเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนใต้ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ สนามกีฬามหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยจะมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดาโต๊ะซรี ไซฟุดดีน นาซูตีออน บินอิสมาอีล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าภายในและกิจการผู้บริโภคของประเทศมาเลเซีย จะเดินทางมาร่วมในพิธีด้วย

            สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งที่ต้องการจะรวมเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่ จชต.ให้มีความเข้มแข็งเพื่อยกระดับธุรกิจการค้า สร้างเศรษฐกิจที่ดี และก่อให้เกิดการลงทุนขึ้นในพื้นที่ และเป้าหมายสำคัญคือเน้นศักยภาพของพื้นที่ จชต.ที่สามารถป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนยุทธศาสตร์ “ลีมอ ดาซาร์ 5 จังหวัด 5 รัฐ 5 สาขาเศรษฐกิจ” ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์  โดยมี 5 จังหวัดของไทย ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ส่วน 5 รัฐของมาเลเซีย ประกอบด้วย รัฐกลันตัน เปรัค เคดาห์ เปอร์ลิส และปีนัง โดยเชื่อว่ายุทธศาสตร์นี้จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี

            อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันใน 5 ด้าน ได้แก่ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมฮาลาล และการศึกษา โดยจะมีการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า 200 บูธ การเจรจาจับคู่ธุรกิจโดยมีเทรดเดอร์รายใหญ่จากมาเลเซีย มีคาราวานบิ๊กไบค์มาสร้างสีสันอีกด้วย ถือเป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้คาดจะมีเงินสะพัดกว่า 50 ล้านบาท

ข่าว รพี มามะ นราธิวาส