วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

ผู้ประกอบการเฮ…กรมควบคุมโรคแจ้งประกาศโซนพื้นที่ใหม่ “ชลบุรี” จากสีแดงเข้มเป็นสีแดง นั่งทานในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.64 “กรมควบคุมโรค” ได้รายงานการปรับมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ และการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยทั่วราชอาณาจักร โดยมีข้อมูลการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโควิด-19 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คือ

1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม จาก 6 จังหวัด ลดเหลือ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยมีมาตรการห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 20 คน การบริโภคในร้านอาหาร นั่งในร้านได้ ไม่เกิน 25 % โต๊ะ 4 คน นั่งได้ 1 คน เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. สั่งกลับบ้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราภายในร้าน ร้านค้าสะดวกซื้อ เปิดบริการ 04.00-23.00 น. และยังงดใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน สนามกีฬากลางแจ้งเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติ ไม่เกิน 3 ทุ่ม

2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ สีแดง จาก 45 จังหวัดเหลือ 17 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา แบะสุราษฎร์ธานี

โดยมีมาตรการห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน บริโภคในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราภายในร้าน สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สนามที่เล่นกีฬาเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชมและผู้เล่น

3.พื้นที่ควบคุม หรือ สีส้ม จาก 26 จังหวัดเป็น 56 จังหวัด โดยมีมาตรการห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน บริโภคในร้านได้ตามปกติ งดการจำหน่ายและดื่มสุราภายในร้าน สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรการที่กำหนด สนามที่เล่นกีฬาเปิดได้ปกติ แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชมและผู้เล่น

ทั้งนี้ การปรับลด/ผ่อนคลายมาตรการควบคุมดังกล่าว ได้มีการออกเป็นข้อกำหนดฯ และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.2564 เป็นต้นไป