วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+ประชาสัมพันธ์

ธ.ก.ส.ชลบุรี มอบโชคเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2562

ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วย นายจำลอง ไพสิฐวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก ดร. มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายพาวุฒิ ตาลบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดชลบุรี น.ส.วนิดา น้อยเสนา ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัทยา และลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายพาวุฒิ ตาลบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ซึ่งเป็นเงินฝากประเภทมีรางวัล เป็นสิ่งของ และมีดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนมีนิสัยรักการออม ทั้งยังเป็นการออมเพื่อเป็นทุนการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคจะมีการจับฉลากปีละ 2 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เป็นการจับรางวัลมอบโชคให้แก่ลูกค้าที่ฝากเงินกับ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดชลบุรี โดยมีบัตรจับรางวัล จำนวน 4,183,078 ใบ จาก 9 สาขา ของพื้นที่ จังหวัดชลบุรี มีรางวัลทั้งหมด 379 รางวัล สำหรับผู้โชคดีรับรางวัลที่ 1 รถยนต์ MG zs 1.5 มูล 729,000 บาท จำนวน 1 รางวัล คือ น.ส.ภิรญา ตันบรรจง ลูกค้าสาขาพัทยา

ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชลบุรี กล่าวต่ออีกว่า สำหรับ เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค จะออกบัตรจับรางวัลให้แก่ลูกค้ายอดคงเหลือทุกๆ 2,000 บาทต่อ 1 ฉบับ ผู้มีสิทธิ์จับรางวัลจะต้องมีเงินฝากติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยการจับรางวัล จะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัลได้ที่ ธ.ก.ส.สาขาที่เปิดบัญชีเงินฝากทุกสาขา หรือทางเว็บไซต์ www.baac.or.th