ผจว.ชลบุรี ชี้ตัวกระตุ้นท่องเที่ยว ย้ำผู้ประกอบการต้องไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวทั้งด้านบริการ/ราคา/ความปลอดภัย

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ได้เข้าร่วมการประชุมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เพื่อรับฟังปัญหาและสถานการณ์การท่องเที่ยว หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ต้องหยุดชะงักไปว่า หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทุกอย่างจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลังโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งจากนี้ไปผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จะต้องประกอบกิจการที่เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบต่อนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาที่พักและอาหาร รวมถึงการให้บริการ และการดูแลความปลอดภัย เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ผวจ.ชลบุรี กล่าวอีกว่า ในช่วงที่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวนั้น พบว่าหลายโรงแรมประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่กลับภูมิลำเนาในช่วงโควิด-19 ระบาด และก็ไม่กลับมาทำงานแล้ว ทำให้ภาคโรงแรมขาดแรงงานด้านการบริการ ทำให้บางโรงแรมได้มีการจ้างเอ้าท์ซอร์สเข้ามาทำงานช่วยในเบื้องต้น ซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดชลบุรีโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการอาสาจัดอบรมความรู้ในตำแหน่งและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อเร่งสร้างแรงงานสู่ตลาด รองรับการขาดแคลนแรงงานด้านบริการ ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีกว่า 100,000 คน อีกทั้งในพื้นที่เมืองพัทยายังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวถึง 7 ล้านคน ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเริ่มกลับมาคึกคักอย่างต่อเนื่อง

ผวจ.ชลบุรี กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามจากนี้ไป จะต้องมีการหารือในการแก้ไขเรื่องของการให้บริการและราคาที่พักและอาหาร ให้มีมาตรฐานเดียวกันไม่ให้แพงเกินไป ทั้งนี้จะมีการประเมินเป็นระยะ หลังจากที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเต็มรูปแบบว่ามีปัญหาอะไรที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวบ้าง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้การท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมา ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้จังหวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ ในพื้นที่เมืองพัทยาจะมีการจัดกิจกรรมพัทยามิวสิคเฟสติวัล งานพลุนานาชาติ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยว ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อีกด้วย