สำนักศึกษาเมืองพัทยายันไม่เปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ชั้นประถมศึกษา เหตุเด็กยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

นายนพสิทธิชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา เปิดเผยหลังการเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ว่า หลังจากที่มีการเปิดเรียนแบบ on-site ไปเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ตามนโยบายนายกเมืองพัทยา อีกทั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรี ได้อนุญาตให้มีการเปิดทำการเรียนการสอนแบบ on-site โรงเรียนที่บุคลลกรทางการศึกษาและเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ได้รับการฉีดวัคซีน 80 % แล้ว เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นั้น ซึ่งการควบคุมดูแลเด็กนักเรียนและบุคคลกรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาในช่วงการเรียนการสอนแบบ on-site จะอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยา

การเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site จะเปิดในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น ประกอบด้วยโรงเรียนเมืองพัทยา 1-11 และระดับมัธยมศึกษาต้นปลายโรงเรียนเมืองพัทยา 11 ซึ่งการเปิดเรียนแบบ on-siteที่ผ่านก็เป็นไปได้ด้วยดี แต่ก็พบบ้างในบ้างสถานศึกษาที่มีเด็กติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ทราบว่าติดมาจากบ้านหรือติดมาจากที่สถานศึกษา ทั้งในหากพบว่าในห้อเรียนใดในแต่ละสถานศึกษามีเด็กติดเชื้อโควิด-19 ก็จะออกำสั่งให้หยุดการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นทันทีให้เด็กที่พบเชื้อเข้ากระบวนการศึกษา ส่วนเด็กนักเรียนที่เหลือที่ยังมีความประสงค์เรียนแบบ on-site ก็จะมีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจATK ส่วนผู้ปกครองนักเรียนคนใดเกิดความไม่สบายใจก็จะให้เรียนแบบ online ได้

นายนพสิทธิชา เปิดเผยอีกว่า สำหรับการขยายระดับชั้นเรียนในการทำการเรียนการสอนแบบon-site ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นปฐมศึกษา ยังไม่อนุญาตให้เปิดเรียนด้วยเด็กนักเรียนยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งนี้ต้องรอเด็กนักเรียนในระดับชั้นดังกล่าวได้รับวัคซีนก่อนถึงจะมีการเปิดให้มีการเรียนการสอนแบบon-site เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 โดยจะเป็นการเรียนการสอนแบบ online ไปก่อน สำหรับการควบคุมโควิด-19 ภายในโรงเรียนนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขเมืองพัทยาลงมาดูแลพร้อมอีกทั้งเด็กเรียนและผู้ปกครองก็ต้องร่วมมือในการปฏิบัติตามาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งในแต่ละโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน on-site ห้องเรียนละ 25 คน โดยยึดหลักตาม 6 มาตรการหลักและ 6 มาตรการเสริมที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาให้และที่เน้นเป็นหัวใจสำคัญคือการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆ รักษาความสะอาดของโรงเรียนทุกจุด และการรับประทานอาหารกลางวัน จะให้รับประทานอาหารในห้องเรียน