ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซ่อมแซมศาลาการเปรียญวัดเวฬุวนาราม

ที่วัดเวฬุวนาราม (กอไผ่) ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (16 ตุลาคม 2565) เมื่อเวลา 13.00 น.ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นางสุภาพร ประกอบธรรม รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง (ประธานอุปถัมภ์) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

นอกจากนี้ ยังมี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา และพุทธศาสนิกชน ผู้ใจบุญ ร่วมทำบุญ ออกโรงทานกันเป็นจำนวนมาก

วัตถุประสงค์ในงานบุญผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมศาลาการเปรียญ ชั้น 2 ที่รั่วซึม ชำรุด ทรุดโทรม ให้สวยงามคงดังเดิม และรวมยอดผ้าป่าทั้งสิ้น 638,896 บาท (หกแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)