เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกเมืองพัทยา

ที่ห้องประชุมวีไอพี ศาลาว่าการเมืองพัทยา (16 ก.ย.2565) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ ฯพณฯ อาร์มัน อิสเซตอฟ (H.E. Mr.Arman Issetov) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นความเป็นอยู่ของประชาชนชาวคาซัคสถานที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยา พร้อมทั้งความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ปัจจุบัน คาซัคสถาน ได้เข้ามาลงทุนในไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต มูลค่าประมาณ 155 ล้านบาท โดยขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นอกจากนี้ ในปี 2560 มีแรงงานไทยทำงานในคาซัคสถานประมาณ 300 คน ในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน ผู้ประกอบอาหารและพนักงานสปา ในเมืองใหญ่ขของคาซัคสถาน

การหารือในครั้งนี้ นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย เมืองพัทยา และสาธารณรัฐคาซัคสถาน ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป