+ศาสนา/วัฒนธรรม

เฉลิมฉลอง150ปีชาตกาล ”หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ยูเนสโกประกาศยกย่อง เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ที่วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กทม.เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 มกราคม 2563 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและเป็นผู้อ่านประกาศเกียรติคุณภาคภาษาไทย และ นายชิเกรุ อาโอยากิ (Mr.Shigeru Aoyagi) ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร เป็นผู้อ่านประกาศเกียรติคุณภาคภาษาอังกฤษ โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายพิกิฎ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) พุทธศาสนิกชน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ โดยมีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และคณะศิษยานุศิษย์ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ วัดปทุมวนาราม โดยมีพิธีประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติคุณ และเผยแพร่คุณความดีของท่านในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกให้ปรากฏแผ่ไพศาลสืบไป