-covid-19ชุมชน

11ตลาดสดในหนองปรือ ยังไม่ปิดบริการ เสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสุด สร้างความมั่นใจประชาชน

จากกรณีที่ทางสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ได้ทำการเปิดเผยถึงไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าในแต่ละรายได้เดินทางไปยังพื้นที่ใดบาง และพบว่ามีในส่วนของตลาดสดหลายแห่งในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองปรือก็ได้อยู่ในไทม์ไลน์ของผู้ป่วยหลายตลาด โดยพบว่าหลังทราบเรื่องของไทม์ไลน์ผู้ป่วย ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ ก็ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการพ่นน้ำยาและทำความสะอาดพื้นที่ภายในตลาดและพื้นที่โดยรอบ โดยทันที ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ

นายสุรพล ขลึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองปรือ เผยว่า สำหรับกระแสข่าวว่าในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ มีการปิดตลาด หลังพบว่ามีไทม์ไลน์ของผู้ป่วยได้เดินทางไปซื้อสินค้าภายในตลาด ขอชี้แจงว่าตลาดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือนั้น ไม่ได้มีการปิดตลาดในพื้นที่แต่อย่างใด แต่พอหลังทราบไทม์ไลน์ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และเสริมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน อย่างเต็มขั้น ประกอบด้วย 12 มาตรการ ดังนี้

1. จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ บริเวณทางเข้า-ออก 2.จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ลเจลล้างมือ บริเวณทาง เข้า-ออก 3.ผู้ประกอบการสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า 4.ผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า 5.ติดตั้งหรือใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ

6.มีการเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น 7.มีการจัดที่รับมูลฝอยที่ถูกสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและทำความสะอาดอยู่เสมอ 8.ปิดกั้นพื้นที่สถานประกอบการตลาดด้วยวัสดุที่คงทนและจัดให้มีทางเข้าออกที่ชัดเจน 9.จัดให้มีการทำความสะอาดตลาดเป็นประจำทุกวัน และล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 10 .พื้นที่สะอาด ทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ และ ไม่มีน้ำขัง 11.แผงจำหน่ายสินค้า มีความสูงจากพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 12. จัดให้มีส้วม และ ที่ปัสสาวะที่สะอาด สำหรับผู้มารับบริการตลาด เป็นต้น ปัจจุบันตลาดสดทั้ง 11 แห่ง ยังเปิดให้บริการเหมือนเดิมพร้อมเข้มข้นตามมาตรการของภาครัฐ.