-การศึกษาชุมชน

กลุ่มพัทยาร่วมใจจับมืออัคคาซ่าร์ ดึง “ครูสมศรี” ติวเตอร์ภาษาอังกฤษชื่อดัง ติวเข้ามหาวิทยาลัยฟรี 

            ( 20 มกราคม 2563 ) ที่ห้องประชุมโรงเรียนบางละมุง กลุ่มพัทยาร่วมใจ ร่วมกับ อัลคาซ่า นำโดย นายสินชัย  วัฒนศาสตร์สาธร  และ นายทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมโครงการติวเพื่อน้อง เป็นการเปิดโอกาสให้นร.ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ทิศทางของข้อสอบและเทคนิคต่างๆในการสอบเข้ามหาหวิทยาลัย โดยมีติวเตอรืชื่อดัง “อาจาร์สมศรี ธรรมสารโสภณ”  หรือ ครูสมศรี    มาให้ความรู้แก่เด็กๆในวิชาภาอังกฤษ

            ประวัติ คุณครูสมศรี จบการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา จบอักษรศาสตร์บัณฑิต เอกภาษา  อังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบคุรุศาสตร์มหาบัณฑิต การสอนภาษอังกฤษระดับมัธยมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Certificate จากสถาบัน King’s college  England 1994

            ด้านประสบการณ์สอน  เป็นอาจาร์ยพิเศษสถาบันภาษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , อาจาร์ยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์ ABAC หัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษมัธยมปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็นต้น  และมีประสบการณ์ด้านการติวภาอังกฤษมากกว่า 30 ปี ซึ่งคณุสมศรีถือว่าเป็นครูอีกหนึ่งคนที่น้องๆในพื้นที่อยากเรียนและอยากรู้เทคนิคในการสอบเข้าระดักบมหาวิทยาลัย ซึ่งทางกลุ่มพัทยาร่วมใจจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมธนมปลายมีรความพร้อมในกนารเรียนการสอนอันจะนำไปสู่การเรียนที่ดี เพื่อให้น้องๆในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทบทวนการเรียน  และทราบถึงเทคนิคต่รางๆในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าถึงแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพได้เท่าเทียมกัน  บรรยากาศในการเข้าติวพบว่าสนุกสนานเป็นอย่างมาก.