เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วฝึกเด็กบีบแตรรถยนต์เอาตัวรอด หากเผชิญเหตุฉุกเฉิน-ถูกลืมไว้ในรถ

ที่เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายยศวัฒน์ ภูรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ให้รู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ โดยมี นางกัลย์กมล อายุยืน รองนายกเทศมนตรี จ่าเอกธนรัชต์ เนียมภิรมย์ หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เข้าร่วม อบรมบรรยายความรู้ให้กับเด็กนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และระดับชั้นอนุบาล ที่มีอายุ 2- 4 ปี จำนวน 45 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกล็ดแก้ว โดยมีการสาธิตและให้เด็กๆ ได้ลองปฏิบัติจริง เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้ว่า ตำแหน่งของแตรรถอยู่ตรงไหน เพื่อที่จะได้กดหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้คนที่อยู่บริเวณโดยรอบรถได้ยินและเข้ามาช่วยเหลือ

นายยศวัฒน์ ภูรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ให้รู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ เราได้นำเด็กนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล ที่มีอายุ 2- 4 ปี จำนวน 45 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกล็ดแก้ว มาลองปฏิบัติจริง อาทิ สอนให้เด็กได้รู้ว่า ตำแหน่งของแตรรถอยู่ตรงไหน เพื่อที่จะได้กดหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้คนที่อยู่บริเวณโดยรอบรถได้ยินและเข้ามาช่วยเหลือ

นายกฯ ทต.เกล็ดแก้ว กล่าวอีกว่าในวันนี้เราได้ฝึกซ้อมกันอย่างจริงจัง และให้ความสำคัญมาก เพราะถือเป็นการเสริมทักษะชีวิตการเอาตัวรอดให้กับเด็กๆ เพราะถ้าเด็กไม่ได้รับการฝึก จะคิดไม่ออกว่าจะต้องทำอย่างไร แต่ถ้าได้เรียนรู้ทักษะที่ถูกฝึกแล้ว เด็กเจอเหตุการณ์นี้ เด็กจะทำได้ และต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อตัวเองติดอยู่ในรถ.