+การศึกษาชุมชน

อนุบาลหนองปรือ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง พร้อมปรับตัวรับการเรียนแบบใหม่

ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 นายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ ดังนั้นก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคมนี้ ทางโรงเรียนจึงต้องสร้างความเข้าใจแก่เหล่าบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ ทั้งในเรื่องของการเรียนรู้ และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน การส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และ นักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมประจำในทุกครั้งที่จะเปิดเรียนในปีการศึกษาแรก ทางโรงเรียนต้องทำการปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในการสอนของโรงเรียน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับในปีการศึกษา 2563 นี้ พบว่าในเรื่องของการเรียนการสอน ของครูและนักเรียนนั้น ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรคระบาดโควิด-19ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้เรียนในแต่ละห้อง สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าเรียนเวลา 8.00 น.-12.00 น. ในรายที่ผู้ปกครองไม่สะดวกมารับก็จะอยู่ในความดูแลของครูจนถึงเวลา 15.00 น.

นอกจากนี้ในส่วนของเด็กๆทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาเรียน พกช้อนมารับประทานอาหารเอง นำแก้วน้ำและขวดน้ำมาเอง พกเจลแอลกอฮอล์ลมาโรงเรียนมาทุกครั้ง โดยทางโรงเรียนมีหน้ากากเฟรชชิล หน้ากากอนามัย พร้อมเจลล้างมือแจกแก่นักเรียนนทุกคน ซึ่งในการปฐมนิเทศในครั้งนี้พบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเหล่าบรรดาผู้ปกครอง.