กยท.ยะลา จัดแข่งขันลับมีดกรีดยางชิงแชมป์จังหวัด ‘งานมหกรรมผลไม้และของเมืองยะลา ปี 2565’

ยะลา (15 ธันวาคม 2565) ที่สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมืองยะลา ภายในงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2565 การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จังหวัดยะลาจัดแข่งขัน การลับมีดกรีดยางชิงแชมป์จังหวัดยะลา ประจำปี 2565 โดยมีผู้สมัครร่วมการแข่งขันรวมทั้งหมด 20 คน

การแข่งขันลับมีดกรีดยาง ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รับเงินสด 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินสด 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินสด 800 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย 1.วิธีการตั้งมีดขณะลับมีด 10 คะแนน 2.การใช้หินลับมีดและการตกแต่งมีด 10 คะแนน
3.วิธีการและขั้นตอนการลับมีด 8 ขั้นตอน 20 คะแนน
4.วิธีการและขั้นตอนการลับมีด 8 ขั้นตอน 30 คะแนน
5.ความคมของมีด 30 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

ด้านนายภาสกร ปาละวัล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้กล่าวว่า การจัดการแข่งขันลับมีดกรีดยาง ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เพราะปกติที่ผ่านมาเราจัดแต่การแข่งขันกรีดยาง การแข่งขันลับมีดใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง เนื่องจากจะต้องใช้วิธีการลับถึง 8 ขั้นตอน ที่สำคัญการลับมีดเป็นองค์ประกอบขั้นแรกของการกรีดยาง หากมีดไม่คมจะกรีดยางไม่สวย น้ำยางไม่ออก

ทั้งนี้ มีดกรีดยางพาราที่ใช้ในการแข่งขันเรียกว่า มีดเจ๊ะบง สามารถกรีดได้สวย รวมทั้งหน้าเรียบ แต่การที่เกษตรกรจะกรีดยางได้ต้องอาศัยการลับมีดที่ถูกต้อง คือ วิธีการลับมีด 8 ขั้นตอน เช่น เดือยมีดต้องโค้งมน สันคลองมีดต้องตรง มีดส่วนนอกต้องเรียบทุกส่วน เป็นต้น

นายภาสกร กล่าวอีกว่าวิธีการลับมีด 8 ขั้นตอนนั้น เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การกรีดยางอย่างถูกวิธี กับการยางแห่งประเทศไทยจะทราบดี เพราะทุกๆ ปี จะมีพนักงานลงพื้นที่เข้าไปฝึกอบรมเกษตรกร ตั้งแต่การลับมีดไปจนถึงการกรีดยางที่ถูกวิธีอีกด้วย หากเกษตรกรสนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การกรีดยางอย่างถูกวิธี สามารถติดต่อได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด หรือการยางแห่งประเทศไทยสาขาทุกสาขาใกล้บ้าน