รพ.เมืองพัทยาจัดตรวจ HPV DNA ฟรีทั่วไทย หญิงไทย ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก เชิญชวนหญิงไทยอายุ 30-59 ปี ตรวจฟรี

ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา (16 ส.ค.2565) นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมกับ ร.ต.อ หญิง พรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.เมืองพัทยา นพ.สมเกียรติ บวรเสรีผไท หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ นางสาวดวงนภา แสงมาลา ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) บางละมุง พร้อมด้วย นพ. ชาญชัย ลิ้มธงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA ฟรีทุกสิทธิ์การรักษา ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา

กิจกรรมภายในงานได้เชิญชวนหญิงไทย ช่วงอายุ 30-59 ปี ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคต พร้อมกับประชาสัมพันธ์ชวนคนที่เรารักมาดูแลสุขภาพด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA

📌 สำหรับผู้ที่พลาดโอกาส สามารถติดต่อขอรับการตรวจได้ที่ โรงพยาบาลบางละมุง ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น. คลินิกแม่และเด็ก ชั้น 4 อาคารสมนึก หรือโรงพยาบาลรัฐบาล, รพ.สต.ใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

📌 การเตรียมตัวก่อนไปตรวจมะเร็งปากมดลูก หลังหมดประจำเดือน 7 วัน, งดมีเพศสัมพันธ์ 3 วัน และหยุดสอดยา 3 คืน (กรณีมีการรักษาด้วยวิธีการสอดยา)