วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-covidchon

COVID-19 ชลบุรี 17 สิงหาคม 2565 พุ่งแรงยอดติดเชื้อรวม ATK ทะลุ2.2พันราย ตายรายวัน 4 ศพ ส่วนใหญ่ติดเชื้อในครอบครัว

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.สสจ.ชลบุรีรายงานว่าวันนี้จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 62 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 2,151 ราย

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย

🪦- รายที่ 1ชาย อายุ 71 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง/ประวัติวัคซีน ไม่ได้รับวัคซีน /ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 12 ก.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 14 ส.ค. 65

🪦- รายที่ 2 ชาย อายุ 49 ปี โรคประจำตัว โรคตับแข็งจากสุรา และหัวใจล้มเหลว /ประวัติวัคซีน ไม่ได้รับวัคซีน /ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 12 ส.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 15 ส.ค. 65

🪦- รายที่ 3 ชาย อายุ 72 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคเก๊าท์ /ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 64 /ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 11 ส.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 15 ส.ค. 65

🪦-รายที่ 4 หญิง อายุ 67 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ /ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 เข็ม 3 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65 /ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 4 ส.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 15 ส.ค. 65

ผู้เสียชีวิตทั้ง 4 รายนี้ เป็นผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัว 3 ราย และเป็นวัยทำงาน ที่มีโรคประจำตัว 1 ราย ซึ่งไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 ราย ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 1 ราย และได้รับวัคซีน 3 เข็ม 1 ราย

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้

จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด 19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

# วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน รู้ทันโรคประจำถิ่น
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ใส่ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข