COVID-19 ชลบุรี 6 สิงหาคม 2565 ยอดติดเชื้อรวม ATK ยังแรงทะลุ 2.5 พันราย สูงวัยตายรายวันอีก 2 รวมตายสะสม 398 ศพ

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.สสจ.ชลบุรีรายงานว่าวันนี้จังหวัดชลบุรีมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 82 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 2,486 ราย

ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้เสียชีวิต 2 ราย

🪦-รายที่ 1 หญิง อายุ 86 ปี โรคประจำตัว โรคเบาหวา /ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 /ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยัน /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 21 ก.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 4 ส.ค. 65

🪦-รายที่ 2 หญิง อายุ 77 ปี โรคประจำตัว โรคหัวใจ /ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65 /ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว /วันที่เริ่มป่วย วันที่ 31 ก.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 5 ส.ค. 65

ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายนี้ เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ได้รับวัคซีน 2 เข็ม ซึ่งไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้

จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล
อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด 19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

# วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน รู้ทันโรคประจำถิ่น
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ใส่ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข