รพ.บางละมุงจัดกิจกรรมตรวจ HPV ฟรีทั่วไทย หญิงไทย ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก

ที่อาคารพวงคราม โรงพยาบาลบางละมุง(2 ส.ค.2565) นายแพทย์ธนากร อรุณงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลบางละมุง เป็นประธานเปิดงาน “รู้ไว้ก่อนสาย ตรวจเอชพีวี ฟรีทั่วไทย ห่างไกล มะเร็งปากมดลูก” ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอบางละมุง, นางสาวอัจฉรา ประสพสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แผนกสูตินรีเวช

สำหรับงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ให้บริการตรวจในหญิงไทยอายุ 30-59 ปี ทุกสิทธิการรักษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง และยังให้บริการการตรวจโดยการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV Self Sampling) มาใช้ โดยเริ่มกับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก่อนเป็นกลุ่มแรก

ก่อนขยายออกไปยังบุคคลทั่วไป เพื่อเพิ่มทางเลือกในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทางโรงพยาบาลบางละมุงมีความประสงค์ที่จะขยายการให้บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้เข้าถึงหญิงไทยอายุ 30-59 ปี โดยมุ่งหวังที่จะลดจำนวนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกลงให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ หญิงไทยอายุ 30-59 ปี ที่สนใจเข้ารับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกวันราชการ ในเวลา 08:30- 11.00 น.ที่ตึกสมนึก สุขศรีการ ชั้น 4 แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลบางละมุง หรือติดต่อโรงพยาบาลรัฐบาล รพ.สต ใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ เพียงยื่นบัตรประชาชนเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่าย.