เมืองพัทยาเห็นชอบจัดพื้นที่ให้รถเข็น-หาบเร่ขายของงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา ลดการลักลอบขายตามซอย

ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา (2 ส.ค.2565) นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 35 คน เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2565 เมืองพัทยาได้กำหนดจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022) ซึ่งภายในงานดังกล่าว ได้จัดให้ผู้ประกอบการอาหารและน้ำ เข้ามาจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ดังนั้นจึงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการขอพื้นที่ผ่อนผันบริเวณตั้งแต่วงเวียนปลาโลมา ไปจนถึงแยกชายหาดพัทยากลาง ให้แก่ผู้ประกอบการรถเข็นได้มีส่วนร่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ในเรื่องดังกล่าว นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ชี้แจงว่า เนื่องจากคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เล็งเห็นว่าผู้ประกอบการรถเข็นไม่ว่าจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยา หรือไม่ได้มีทะเบียนราษฎร์อยู่ในเมืองพัทยา แต่ทำมาค้าขายมาเป็นแรมปี ก็มีส่วนในการผลักดันให้เมืองพัทยาขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย จึงขอเพิ่มพื้นที่ผ่อนผันตั้งแต่โค้งวงเวียนปลาโลมา ไปจนถึงโค้งโรงแรมดุสิตธานี พัทยา บริเวณ 2 ฝั่งข้างทางให้พ่อค้าหาบเร่และรถเข็นมาจำหน่าย เพราะทุกๆ ครั้ง บุคคลเหล่านี้อยากจะมีโอกาสสัมผัสงานระดับนี้ แต่ไม่เคยได้มา ทางคณะผู้บริหารจึงมีดำริให้คนเหล่านี้ได้มาลงทะเบียน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น และมอบหมายให้ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเมืองพัทยา เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดระเบียบ

ด้านพ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนปกครอง สำนักปลัดเมืองพัทยา กล่าวในที่ประชุมว่า เรื่องของรถเข็น รถพ่วงข้างที่เร่ขายของ เป็นปัญหาที่มีการลักลอบจำหน่ายในพื้นที่ทั่วไปอยู่แล้ว ทุกงานที่ผ่านมา เมื่อมีการจัดบูธขายของต่างๆ ผู้ประกอบการรถเข็นเหล่านี้ ก็จะมาขายของตามตรอกตามซอยที่มีปิดการจราจร ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการกีดขวาง ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และความสกปรก ที่ผ่านมาไม่สามารถจับกุมหรือผลักดันให้คนเหล่านี้ออกนอกจากถนนหรือพื้นที่การจัดงานได้

ดังนั้นจึงได้กำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้รถเร่ขายของเหล่านี้อยู่ในโซนที่กำหนด ขณะนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา นำแบบฟอร์มไปให้ผู้ประกอบการรถเข็นที่มีความสนใจลงทะเบียนเข้ามาจำหน่ายสินค้าในโซนที่จัดให้ มีจำนวนทั้งสิ้น 54 รายแล้ว ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในการดำเนินการดังกล่าว