-ชุมชนสาธารณสุข

ฝึกทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐานบุคลากร อ.บางละมุง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ที่ ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน บุคลากรหน่วยงานอำเภอ ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา อป.พร.และอส. พร้อมด้วย นางพินพา เรืองรัตนากร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ฝ่ายบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานอำเภอ ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาฯ อป.พร.และอส.ในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะการช่วยเหลือด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และเทคนิคการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นได้ทุกเวลากับบุคลากรในองค์กร รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการที่อำเภอ

ทั้งนี้การเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดได้และมักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากไม่ใช่บุคลากรในสายงานวิชาชีพสาธารณสุข อาจไม่มีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือด้านปฐมพยาบาลและการใช้เครื่องมือ เพราะขาดความมั่นใจหรือช่วยเหลือไม่ถูกต้อง เป็นสาเหตุให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตหรือพิการได้ ซึ่งอำเภอบางละมุงได้จัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า( AED) จำนวน 4 เครื่อง ติดตั้งไว้ที่ที่ว่าการอำเภอ 1 เครื่อง สวนสาธารณะตำบลโป่ง ตำบลหนองปรือ ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลละ 1 เครื่อง ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ มาให้ความรู้ผู้เข้าอบรม.