เมืองพัทยา จับมือเรือนจำพิเศษฯ Kick Off ความร่วมมือขุดลอกท่อ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม

ที่ บริเวณชายหาดพัทยา นายณรงค์ จุ้ยเสี่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและเรือนจำพิเศษพัทยาในการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษพัทยา จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุมชนในเมืองพัทยา รวมถึงภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา โรงแรมเอวัน และมิตร์ บีชพัทยา, กองทุน เบ็ทเตอร์พัทยา และสถานประกอบการต่างๆ

นายณรงค์ จุ้ยเสี่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี แต่เนื่องจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลทำให้ความร่วมมือดังกล่าวต้องหยุดชะงักไป แต่ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จึงเป็นโอกาสที่เมืองพัทยาและเรือนจําพิเศษพัทยาจะได้สานความร่วมมือกันในการขุดลอกท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม

โครงการดังกล่าวมีการจัดลอกท่อระบายน้ำ ถนนเลียบชายหาดพัทยา ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2555 และในวันนี้มีการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 2 กิจกรรม ประกอบด้วยการลอกท่อระบายน้ำและทำความสะอาดชายหาดพัทยา

อย่างไรก็ตาม หากโครงการฯ นี้ ทำแล้วเสร็จ ความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและเรือนจำพิเศษพัทยาจะยังคงดำเนินการต่อเนื่อง ในการขุดลอกท่อระบายน้ำถนนสายอื่นๆ ในเมืองพัทยาอีก 2 สาย ประกอบด้วย บริเวณถนนเลียบชายหาดวงศ์อำมาตย์ และถนนเทพประสิทธิ์ 7