-การศึกษาชุมชน

นายกเมืองพัทยา เปิดงาน “เขาไม้แก้วแฟร์ ครั้งที่ 1” ส่งเสริมกิจกรรมสอนให้เด็กนักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

ที่โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว (3 กรกฎาคม 2565) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน “เขาไม้แก้วแฟร์ ครั้งที่ 1” โดยมี นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วพร้อม นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้วพร้อมสมาชิกสภาฯ, นายอภิวัฒน์ ใจยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่ง, นายอัมพร พรไชยบุตร เจ้าหน้าที่โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และผู้เชี่ยวด้านการเกษตรมีชัยฟาร์มพัทยา, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านตำบลเขาไม้แก้ว บริษัทห้างร้าน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

 

“เขาไม้แก้วแฟร์”ครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมเปิดให้จำหน่ายเมล่อน เพื่อเป็นการอุดหนุนตลาดธุรกิจนักเรียน เป็น 1 กิจกรรมในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ของมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และเป็นการจัดครั้งแรกของโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

วัตถุประสงค์ เป็นกิจกรรมสอนให้เด็กนักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อต้องการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบโรงเรียน เป็นโครงการนวัตกรรมการศึกษาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0