เมืองพัทยานัดหน่วยงานถกความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 เฟสวอล์กกิ้งสตรีท

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (30 มิ.ย.2565) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ร่วมกับตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการชี้แจงความคืบหน้าการทำงาน ตลอดจนข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อให้งานดำเนินไปได้ตามแผน

ในส่วนการทำงานในโครงการวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องการทราบความคืบหน้าของโครงการนั้น ตัวแทนกองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้เรื่องของสายไฟฟ้าได้ดำเนินการไปแล้ว ในส่วนของการลากท่อสำหรับลากสายไฟลงบ่อพัก การต่อท่อร้อยสายออกจากบ่อพักเข้าในซอย การเทคืนสภาพพื้นผิวจราจร การติดตั้งตู้สวิทซ์เกียร์และตู้หม้อแปลง การติดตั้งหม้อแปลงในซอยต่างๆ แทนหม้อแปลงเดิมและจุดเพิ่มใหม่ รวมทั้งการติดตั้งตู้มิเตอร์แรงต่ำและขุดวางท่อร้อยสายไฟไปยังบ้านเรือน และการร้อยสายไฟทั้งแรงสูงและแรงต่ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้ จะสามารถปล่อยไฟและทดสอบระบบได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในช่วงของการร้อยสายไฟใต้ดิน

ขณะที่ ตัวแทนบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่รับผิดชอบเรื่องสายสื่อสาร ชี้แจงว่า ในส่วนของสายสื่อสารนั้นคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2566 สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้ากว่าสายไฟฟ้า เพราะสายไฟฟ้ามีผู้รับผิดชอบเพียงรายเดียวคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่เครือข่ายของระบบสายสื่อสารในเมืองพัทยา มีมากถึง 27 ราย ซึ่งจะต้องมีการประชุมวางแผนการดำเนินการจัดเก็บและเชื่อมโยงเครือข่าย ต้องใช้เวลานานกว่า แต่ภาพรวมของงานถือได้ว่ายังคงดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ เชื่อว่าเมื่อถึงเดือนมีนาคม 2566 ภูมิทัศน์ของวอล์กกิ้งสตรีทจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีความเป็นระเบียบและสวยงามขึ้น