อุปนายก THA หน้าบานยอดจองห้องพักช่วงปีใหม่พุ่งพรวด แนะปี 2020 เน้นทำตลาดให้เข้ายุค4.0

นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก (THA) เปิดเผยถึงสถานการณ์ยอดจองห้องพักช่วงหยุดยาวต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่2020 ว่า ยอดจองห้องพักโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง 1 มกราคม 2563 พบกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพักตามโรงแรมต่างๆ ช่วงวันหยุดดังกล่าวสูงถึง 90% จากยอดจองล่วงหน้า 60-70% ส่งผลให้สถานการณ์การท่องเที่ยวคึกคักเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 30 และ 31 ธันวาคม 2562 มีนักท่องเที่ยวเข้าพักโรงแรมต่าง ๆในพื้นที่เมืองพัทยาสูงถึง 90% ทั้งนี้อาจจะมีปัจจัยบวกในหลายๆด้าน ทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใกล้เมืองหลวงทำให้การเดินทางมาท่องเที่ยวสะดวกใช้เวลาไม่นานทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าพักส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 70% และนักท่องเที่ยวชาวไทย 30% อีกส่วนหนึ่งของการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาคือการทำประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมที่รวมด้วยช่วยกันทำประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา

อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กล่าวอีกว่า การประชาสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องสำคัญในการทำการตลาดการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในขณะนี้จะตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในเวลาอันสั้น ไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะมีการแพลนการเดินทางท่องเที่ยวล่วงหน้าเป็นเดือน ๆจองห้องพักไว้ล่วงหน้า แต่ปัจจุบันโลกดิจิตอลเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นทำให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปผู้ประกอบการและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคโซเซียลให้มากขึ้น การทำประชาสัมพันธ์ก็จะมีการระดมทุนทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง ในปี 2020 ให้มากขึ้น

อีกทั้งตลาดนักท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว FIT เป็นส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการโรงแรมก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำการตลาดให้เข้าสู่โลกปัจจุบันให้มากที่สุด ด้วยในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูง หากมีการทำการตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้นเท่านั้น เพราะโลกของผู้บริโภคที่แคบขึ้นทำทุกอย่างผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น ทำให้ผู้ประกอบการต่าง ๆจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอลให้มากขึ้น