เมืองพัทยาเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ตามชุมชน ลดการแพร่ระบาด

ที่ ชุมชนรุ่งเรือง เมืองพัทยา จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยา ทีมจิตอาสา ผู้นำชุมชน และอสม.เมืองพัทยา เข้าไปให้บริการประชาชน ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ภายใต้โครงการ พัทยาไม่ทิ้งกัน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โรคโควิด-19) โดยมีประชาชนภายในชุมชนรุ่งเรืองและชุมชนใกล้เคียง เดินทางมารับบริการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ตามที่นัดหมาย

สำหรับการบริการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจATK หากตรวจแล้วมีผลเป็นบวก คือมีเชื้อ จะมีการแยกแต่ละอาการเพื่อเข้ากระบวนการการรักษาทันที สำหรับการตรวจหาเชื้อด้วย ATK เป็นการตรวจเพื่อให้ทราบว่าเป็นผู้ที่สงสัยที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อเฝ้าระวังตัวเองและแยกตัวออกจากชุมชนและครอบครัว ก่อนตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยันเป็นผู้ป่วยและเข้ารับการรักษาต่อไป จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น การนำผู้ป่วยเข้ารักษาให้เร็วที่สุดเป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาชีวิตของทุกคน ๆ และเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้ได้เร็วที่สุด