นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบาก เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปี 2565

ชลบุรี(26 มิถุนายน 2565) เวลา 13.00 น. ที่ สนามแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากริมอ่างเก็บน้ำมาบประชัน นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบาก เทศบาลเมืองหนองปรือ ประจำปี 2565 โดยมีนายธเนศ ภู่ยิ้ม รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

 

การแข่งขันกีฬามอเตอร์ไซค์วิบากเป็นกีฬาที่เข้าถึงทุกเพศทุกวัยมีทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มชมรมขับขี่รถจักรยานยนต์วิบากอำเภอบางละมุง ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งทำให้เห็นว่ากีฬามอเตอร์ไซค์วิบากมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชน ประชาชน และระดับอาวุโส ให้ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ทั้งในการแข่งขันกีฬาและขับขี่ในชีวิตจริง และพัฒนาทักษะของนักกีฬาในระดับท้องถิ่นให้มีมาตรฐานพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและก้าวไปสู่ระดับอาชีพ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและที่น่าสนใจของจังหวัดชลบุรี

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีนายอนุชา เพียรใจ นายกเทศบาลตำบลโป่ง ,นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ,คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก.