วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

นายกฯนาจอมเทียนยันทำตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หลังผปก.ชายหาดสมประสงค์ยื้อไม่ยอมขนย้ายสิ่งของ วอนรัฐทวบทวนคำสั่ง

หลังเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีคำสั่งให้ขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์ออกจากอาคารร้านค้าและพื้นที่ชายหาด ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 อีกทั้งอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ให้ผู้ประกอบการขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์ออกจากอาคารร้านค้าอละพื้นที่ชายหาด ซึ่งคำสั่งได้สิ้นสุดในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อขอคืนพื้นที่ก่อนจะเข้าไปดำเนินการพัฒนาชายหาดและก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณชายหาดสมประสงค์ บ้านอำเภอ รองรับนักท่องเที่ยว และรองรับการเป็นพื้นที่ EEC ในอนาคต ซึ่งหลังสิ้นสุดคำสั่งผู้ประกอบการร้านค้ายังไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งในการขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่แต่อย่างใด

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ส.ค.2564 ที่ บริเวณชายหาดสมประสงค์ บ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้สื่อข่ายรางานว่า เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลนาจอมเทียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นิติกร เจ้าหน้าที่ตำรวจนาจอมเทียน และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมเข้ามาตรวจสอบการขนย้ายสิ่งของของผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณชายหาดสมประสงค์ บ้านอำเภอ ตามที่เทศบาลได้ออกคำสั่ง แต่กลับพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าจำนวนหนึ่ง รวมตัวพร้อมชูป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.10 ร้องขอความเป็นธรรมและคัดค้านการขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์ออกจากร้านค้าและพื้นที่ชายหาด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลไม่ได้มีการขัดขว้างหรือมีปากเสียงกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าแต่อย่างใด

นายพล ภูจอย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 กล่าวว่า หลังจากได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านว่าเทศบาลนาจมอเทียนจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดใหม่ ที่ผ่านมาทางเทศบาลมีการเรียกผู้ประกอบการร้านค้าประชุมหารือแล้วและเจ้าหน้าที่รับเรื่องข้อร้องเรียนและจะนำข้อร้องเรียนไปแจ้งผู้บริหาร ผู้ประกอบการก็รอจนล่าสุดมีจดหมายให้ขนย้ายสิ่งของออกจากอาคารร้านค้าและชายหาดทางไปรษณีย์ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยากให้ผู้บริหารเข้ามาดูแลประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการอยู่ในระบบมาโดยตลอด แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด การประกอบกิจการทำได้บ้างไม่ได้บ้าง ต้องยอมทนขาดรายได้ การออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ไม่ได้ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมให้เทศบาลรื้อถอนอาคารและพัฒนาพื้นที่เพื่อให้บ้านเมืองเจริญ เพียงขอพื้นที่ทำกิน โดยให้เทศบาลออกสั่งให้ผู้ประกอบจัดหาเต๊นท์มาตั้งประกอบกิจการชั่วคราวระหว่างรอการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ แทนการขายบนรถพ่วงข้าง เพราะหวั่นว่าไม่สามารถประกอบกิจการไม่ได้

ด้านนายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีตำบาลนาจอมเทียน กล่าวว่า ด้วยสภาพปัญหาบริเวณชายหาดสมประสงค์ บ้านอำเภอ ปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก เทศบาลนาจอมเทียนจึงจัดตั้งงบประมาณปี 2562 เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า จำหน่ายอาหารให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบ้านอำเภอ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาอาคารร้านค้า เป็นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของชายหาดบ้านอำเภอ ระหว่างรอการโครงการดังกล่าว เทศบาลได้ผ่อนผันให้ผู้เช่าสามารถใช้อาคารที่เช่าได้ โดยไม่มีการเก็บค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้จากที่เทศบาลจะเข้าดำเนินการโครงการในเบื้องต้นในการย้ายต้นไม้บริเวณชายหาดออก ระหว่างรอการเซ็นสัญญากับผู้รับจ้าง เทศบาลได้เชิญผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณชายหาดบ้านอำเภอเข้าร่วมประชุมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 หลังจากการขี้แจงเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหมดขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์ทุกอย่าง ออกจากอาคาร รวมทั้งขนย้ายโต๊ะเตียง เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากพื้นที่ชายหาด ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากปัจจุบันกำหนดเวลาตามสัญญาเช่าสิ้นสุดลงแล้ว และเทศบาลมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารร้านค้า เพื่อให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จโดยรวดเร็ว หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ งบประมาณที่ตั้งไว้จะตกไป ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า หลังจากออกคำสั่งไป ผู้ประกอบการยังไม่การปฏิบัติตามคำสั่งเทศบาลด้วยภาวะโควิด จึงขยายเวลาในการขนย้ายสิ่งของให้กับผู้ประกอบการออกไปเป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2564 แต่ผู้ประกอบการยังเพิกเฉย จึงต้องอาศัยอำนาจ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการขนย้ายสิ่งของออกจากอาคารร้านค้าและชายหาดภายในวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา แต่ยังเพิกเฉย ไม่ยอมขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์ ออกจากพื้นที่ แม้ที่ผ่านมาทางเทศบาลจะมีมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อน ให้ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณชายหาดบ้านอำเภอ สามารถย้ายไปจำหน่ายสินค้าหรืออาหาร ในบริเวณที่เทศบาลอนุญาต โดยให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าหรืออาหาร ประเภทรถเข็น รถสามล้อ หรือแผงลอย บริเวณชายหาดบ้านอำเภอ

เมื่อการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า จำหน่ายอาหารให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบ้านอำเภอเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลจะจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้ ประชาชนเช่าอาคารร้านค้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 แต่ผู้ประกอบการไม่ยินยอมที่จะขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ จึงอยากให้ผู้ประกอบการเสียสละเพื่อส่วนรวม อย่าเอากฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย