วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19บริหารท้องถิ่น

นายกเล็กเมืองหนองปรือ มั่นใจคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้เพราะความร่วมมือของคนในพื้นที่ วอนอย่างเพิ่งการ์ดตก

นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่คณะทำงานป้องกันวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 เดินหน้าทำกันอย่างเข้มข้นจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดีขึ้นนั้น เกิดจากความร่วมมือทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ายคณะทำงาน และ ประชาชนในพื้นที่ ที่พบว่า ณ.ปัจจุบันไม่มีจำนวนผู้ป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความเข้าใจครอบครัว ชุมชน ในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกักกัน หรือคุมไว้สังเกต ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวแก่ประชาชน ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19

ในส่วนของคณะทำงานยังได้ชี้แจงมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแก่ประธานชุมชน ผู้จัดการ / เจ้าของอาคาร หรือ สำนักงาน ผู้ประกอบกิจการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยการปล่อยรถประชาสัมพันธ์ เดินหน้าประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ประชาสัมพันธ์ที่วัดในวันพระ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เขตเทศบาล สนับสนุนอุปกรณ์กดเจลด้วยเท้า พร้อมแอลกอฮอล์ลเจลล้างมือ ให้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงเรียน สนับสนุนถังขยะติดเชื้อแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้คัดกรองและลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตลาดในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ พ่นน้ำบาฆ่าเชื้อในสถานที่สาธารณะ ที่มีประชาชนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ตลาด วัด และมัสยิด เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้มีการจัดตั้งถังบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อบริการประชาชนจำนวน 10 จุด

สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือนั้นที่พบว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วก็เนื่องมาจากความร่วมมือกันของทุกฝ่าย รวมถึงภาคประชาชนด้วย ดังนั้นถึงจากนี้ไปสถานการณ์จะดีขึ้น แต่อยากฝากให้ประชาชนอย่าละเลยในการป้องกันตัวเอง และในส่วนของภาครัฐยังคงเดินหน้าในการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มแข็งต่อไป ตามาตรการของ ศบค.