ชลบุรี เปิดงานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์และเกษตรปลอดภัย

ชลบุรี (24 มิถุนายน 2565) นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์และเกษตรปลอดภัย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีว่าที่ร้อยโทสุธรรม ละครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดชลบุรี ภาคเอกชน และผู้ประกอบการร้านค้าให้การต้อนรับ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี จัดงานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์และเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานปลอดภัย พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้บนโลกออนไลน์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม เชื่อมโยง และขยายช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์แปรรูป สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานของภาคตะวันออก สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และเชื่อมโยงคู่ค้ารายใหม่ ให้มีช่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าที่โดดเด่นของภาคตะวันออก ทั้ง 8 จังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติต่อไป.