-การเมืองเลือกตั้ง66

กกต.ชลบุรี มีมติเก็บหีบบัตรลงคะแนนลต.เขต 10 ไว้ที่เดิม รอกกต.กลาง ตัดสิน หลังพบบัตรเขย่งเพียบ

จากกรณีเกิดปัญหาพบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จัดเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2566 เขต10 จ.ชลบุรี ไม่ตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยพบว่าเกินมาเป็นจำนวนมาก จนชาวสัตหีบรวมตัวห้ามย้ายหีบบัตรลงคะแนน ต่อมา นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (ผอ.กกต.ชลบุรี) พร้อมด้วย พลเอกจำนงค์ จันพร ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี นางรจนา มโนธรรม หัวหน้าการจัดการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ผอ.เขตการเลือกตั้งเขต 10 ชลบุรี ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย นางนิชนันท์ วังคะฮาต ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 10 พรรคก้าวไกล นางสาวสุรี แก้วกัณหา ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 10 เบอร์ 8 พรรคภูมิใจไทย นายธีวัฒน์ วีระวัฒน์ ตัวแทนผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 3 นายสุรพล จิตต์ธรรม ตัวแทนผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 10 พรรคเพื่อไทย หมายเลข 7 นายยศพัทธ์ เวชมุข กกต.เขต 10 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สภ.สัตหีบ อ.สัตหีบ

หลังจากประชุมแก้ปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1.ให้เก็บรักษาหีบบัตรและบัตรเลือกตั้ง สส.เขต 10 จว.ชลบุรี ที่ลงคะแนนแล้วไว้ ณ ห้องประชุมเล็กข้างศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ
2.ให้เก็บวัสดอุปกรณ์ ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่เหลือ และเอกสารอื่น ๆ ของเขตเลือกตั้งที่ 10 ไว้ที่สำนักงาน กกต.จ.ชลบุรี
3.แบบ สส.1/3 (บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดหมายเหตุการลงคะแนน) ให้คืนสำนักทะเบียนอำเภอสัตหีบ

ให้พนักงานสอบสวน สภ.สัตหีบ ลงบันทึกประจำวันและให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ประกอบด้วย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (ผอ.กกต.จว.ชลบุรี) นายพิเชษฐ์ ธรรมโหร ผอ.เขตการเลือกตั้งเขต 10 นายยศพัทธ์ เวชมุข กกต.เขต 10 นางนิชนันท์ วังคะฮาต ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 10 พรรคก้าวไกล หมายเลข 5 นางสาวสุรี แก้วกัณหา ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 10 พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 8 นายธีวัฒน์ วีระวัฒน์ ตัวแทนผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ หมายเลข 3 และนายสุรพล จิตต์ธรรม ตัวแทนผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 10 พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5

ทั้งนี้ จากมติดังกล่าว ทำให้เป็นที่พอใจของพี่น้องประชาชนที่มาประท้วงและไม่เห็นด้วยกับการสั่งย้ายหีบบัตรเลือกตั้งในครั้งแรก จากนั้นจึงได้แยกย้ายกันกลับไป ส่วนจะสั่งให้มีการดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้น ต้องรอคำสั่งจาก กกต.กลาง ต่อไป.