-ข่าวแดนใต้

คนข่าวยะลาจัดอบรม ครู-นร.สาธิตพัฒนาฯ ทำข่าว/รายงานข่าวเบื้องต้น

ที่ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาวิทยายะลา เมื่อวันที่15 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักข่าวอิศรา ศูนย์ข่าวภาคใต้ ข่าวสดจ.ยะลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตพัฒนายะลา จัดกิจกรรมอบรมการทำข่าวเบื้องต้น ภายใต้ โครงการมองขยะเป็นวัตถุดิบมากกว่าของเหลือทิ้ง

ในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรจากสื่อในพื้นที่ได้สอนเทคนิคการรายงานข่าวเบื้องต้นพร้อมการถ่ายภาพวิดีโอประกอบข่าว เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นนักเรียน ชั้นประถมและมัธยมของ โรงเรียนสาธิตพัฒนายะลา นำไปใช้ กับวิชาไอซีที รวมทั้ง สามารถนำไปเป็นหลักความรู้ในการรายงานข่าวผ่านโซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องตามหลักของการเป็นผู้สื่อข่าว

นายนิแอ สามะลี ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวอิศรา กล่าวว่า สำหรับประเด็นข่าวที่เลือก โครงการมองขยะเป็นวัตถุดิบมากกว่าของเหลือทิ้ง นั้น เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ขยะล้นเมือง รวมถึงการให้ความสำคัญกับขยะโดยการแยกขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะติดเชื้อ รวมถึง ขยะอันตราย โดยมี นายสมพาส แดงมณีกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลาให้ความรู้ในการจัดการขยะ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นนักเรียนชั้นประถมและชั้นมัธยม ครู จากโรงเรียนสาธิตพัฒนา จำนวน 250 คน ระหว่าง วันที่ 15-17 มกราคม 2563

ในโอกาสนี้ ผู้เข้าอบรมจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการรายงานข่าว พร้อมใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ในการฝึกเขียนข่าวและตัดต่อคลิปวิดีโอข่าวด้วย
ภาพ/ข่าว-อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา