วัดหนองปรือต้อนรับพระเมียนม่านักเทศน์ชื่อดัง แสดงธรรมเทศนาแก่ชาวเมียนม่าในพื้นที่

ที่ วัดหนองปรือ ( 13 มกราคม 2562 ) พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง และเจ้าอาวาสวัด ให้การต้อนรับ สะยาดอ อุ๊ตุ เมงกะลา พระเมียนม่านักเทศน์ชื่อดัง หลังเดินทางมาแสดงธรรมเทศนาในพื้นที่ ท่ามกลางชาวเมียนม่าที่ทำงานในเมืองพัทยา และพื้นที่ใกล้เคียงต่างเดินทางมาร่วมสดับรับฟังธรรมเป็นจำนวนมาก

ด้วยสมาคมชาวพุทธพัทยา และ 4 พันธมิตร ได้นิมนต์ สะยาดอ อุ๊ตุ เมงกะลา พระนักเทศน์ชื่อดัง จากวัดเมงกะลาได เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หวังที่จะเผยแพร่ และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเจริญรุ่งเรืองสืบไป จึงได้ขอความอนุเคราะห์มาทางวัดหนองปรือ ในเรื่องของสถานที่การจัดการแสดงธรรมเทศนาในครั้งนี้ โดยพระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง และเจ้าอาวาสวัด ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้ให้โอวาท และกล่าวแสดงธรรมเล็กน้อยให้แก่ชาวเมียนมาที่เดินทางมาสดับรับฟังธรรมในครั้งนี้ กว่า 2,000 คน ก่อนที่ สะยาดอ อุ๊ตุ เมงกะลา จะขึ้นธรรมาสน์ เพื่อแสดงธรรมเทศนา ซึ่งท่านถือได้ว่าเป็นพระนักเทศน์ ที่แสดงรสพระธรรมได้โดดเด่น ในเรื่องของบาป บุญ คุณโทษ และเรื่องของนรกภูมิ เป็นต้น

ทั้งนี้ สะยาดอ อุ๊ตุ เมงกะลา ถือได้ว่าเป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในเมียนมา โดยก่อนที่ท่านจะอุปสมบท ได้เรียนศึกษาจบในระดับปริญญาตรี จากนั้นจึงได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์จนถึงปัจจุบัน นับได้ 25 พรรษา นอกจากท่านจะเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชน ตามกิจของสงฆ์แล้ว ท่านยังได้ก่อตั้งคลินิกขึ้นภายในวัดเมงกะลาได เพื่อให้การรักษาประชาชน โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย เพื่อหวังที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ซึ่งคลินิกแห่งนี้ ถือเป็นสถานพยาบาลแห่งแรกที่ให้บริการรักษาฟรี ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอีกด้วย