คกก.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือเตรียมเลี้ยงไก่ ปลูกผัก เป็นแหล่งอาหารกลางวันเด็ก ลดค่าใช้จ่ายสร้างรายได้เสริมให้ศูนย์ฯ

ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองปรือ พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ ประธานสภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานอุปถัมภ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือ เพื่อร่วมหารือเรื่องของการหามาตรการในการช่วยลดค่าใช้จ่ายของศูนย์ฯ โดยมีนายจำแลง อวบเอิบ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 1 และ นายธวัช เผือกบุญนาค สมาชิกสภาเมืองหนองปรือ เขต 1 เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าร่วมในการประชุม

ในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ได้มีการนำเสนอเรื่องของการจัดสร้างแหล่งอาหารด้วยตัวเองเพื่อลดรายจ่าย และหารายได้เสริมด้วยการนำผลผลิตจากแหล่งอาหารไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งแนวทางในการดำเนินการนั้นจะวางแผนเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา และปลูกผัก โดยใช้สถานที่ในการดำเนินการภายในบริเวณวัด ซึ่งภายในวัดมีบ่อปลาอยู่แล้วด้านหลัง ทางคณะกรรมการก็เตรียมที่จะจัดซื้อพันธ์ปลานิลมาปล่อย โดยในการจัดซื้อพันธ์ปลานั้น สมาชิกสภาเมืองหนองปรือ เขต 1 จะรับผิดชอบในการซื้อพันธ์ปลานิลมาให้ ส่วนของแม่พันธ์ุไก่ไข่ และเมล็ดผัก พระครูพิพิจกิจจารักษ์จะได้มอบทุนให้คณะทำงานเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

การสร้างแหล่งอาหารด้วยตัวเองนั้น เป็นการดำเนินการที่ช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรื่องค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันอย่างถาวร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อสามารถไปใช้ช่วยเหลือผู้ปกครองได้ โดยในสัปดาห์หน้าทางเทศบาลจะส่งเจ้าหน้าที่กองช่างมาปรับพื้นที่เพื่อจัดสร้างเล้าไก่

ทั้งนี้หากพบว่าแหล่งอาหารที่จัดสร้าง ออกผลผลิตเกินกว่านำไปประกอบอาหารก็เตรียมที่จะนำออกจำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อสร้างรายได้แก่ศูนย์ต่อไป.