กกต.ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้วนายกเมืองพัทยา “เบียร์-ปรเมศวร์” มาอันดับ1 คะแนนรวม 14,349 คะแนน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา(สม.) และนายกเมืองพัทยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งพบปัญหาบัตรเลือกนายกเมืองพัทยาหายไป 2 ใบ และบัตรเลือก สม.ไม่ตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน (บัตรเขย่ง) อีก 2 ใบ จนทาง กกต.เมืองพัทยา ยังไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้นั้น

ต่อมา เมื่อเวลา 13.30 น วันที่ 24 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เผยแพร่ข่าวสาร เลขที่ 127/2565 ลง วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผลการรวมคะแนนนายกเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (อย่างไม่เป็นทางการ) ระบุข้อมูลผลการรวมคะแนนนายกเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 78,018 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 38,320 คน จำแนกเป็นบัตรดี จำนวน 36,575 ใบ บัตรเสียจำนวน 1,001 ใบ และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดจำนวน 744 บัตร

ผลรวมคะแนนเรียงลำดับดังนี้

หมายเลข 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ได้คะแนน 14,349 คะแนน

หมายเลข 4 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ได้คะแนน 12,477 คะแนน

หมายเลข 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฆชัย ได้คะแนน 8,759 คะแนน

หมายเลข 2 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ได้คะแนน 990 คะแนน